ความแตกต่างฟาร์มหมูหลุม VS ฟาร์มหมูทั่วไป

หมูหลุมเลี้ยงธรรมชาติ ทางเลือกเพื่อสุขภาพดีของผู้บริโภคที่จะได้ทานเนื้อหมู สะอาด ปลอดภัย ใส่ใจทุกขั้นตอน

  • กินอาหารธรรมชาติ

  • ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ

  • ไม่ใช้สารเร่งเนื้อแดง

  • ไม่ใช้ฮอร์โมน

  • ไม่ใช้วัคซีน

  • คาวน้อยกว่าเนื้อหมูทั่วไป

 

การเลี้ยงหมูหลุม อ.ดอนแร่ จ.ราชบุรี เป็นการเลี้ยงหมูตามธรรมชาติ  กินอาหารข้น ปลายข้าว รำข้าว ถั่วเหลือง ที่ผสมเอง หยวกกล้วย หมักจุลินทรีย์ท้องถิ่น เลี้ยงในพื้นที่คอกกว้างขวาง ใช้แกลบรองพื้นหลุม กีบเท้าของหมูสัมผัสจะไม่แตกทำให้หมูสุขภาพดีและพื้นที่ในคอกที่กว้างขวาง หมูสามารถวิ่งเล่น ขุดคุ้ย ตามธรรมชาติของหมู ทำให้หมูอารมณ์ดี ไม่เครียด มีสุขภาพแข็งแรง จึงไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมี ที่มีผลตกค้างในเนื้อหมู นอกจากนี้ในระบบการเลี้ยงแบบชีวภาพยังทำให้คอดสะอาด ไม่มีกลิ่นไม่มีแมลงวัน และไม่มีน้ำเสียออกนอกระบบ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เนื้อหมูหลุม อ. ดอนแร่ จ.ราชบุรี เลี้ยงด้วยความใส่ใจ ใช้อาหารธรรมชาติ ให้เนื้อหมูสีชมพู ยืดหยุ่น มีไขมันพอเหมาะและมีกลิ่นหอม