“ปลาประมงพื้นบ้าน”

ปลาทะเลจากธรรมชาติจากเครือข่ายประมงพื้นบ้าน