ผ่อนคลายนอนหลับสบาย “ชาลูกไหนอินทรีย์”
ลูกไหนมีสารทริปโตเฟนช่วยให้ร่างกายผ่อนคลาย
– ลูกไหนพิวเร่
– ชาตามชอบ

 

(อัตราส่วนใส่ได้ตามใจชอบ)*