“เคล็ดลับของวิตามิน เกลือแร่ผู้ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกาย”

วิตามินและเกลือแร่ แม้ร่างกายต้องการปริมาณน้อย แต่ช่วยเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันได้จริงหรือไม่ ?

อาหารใดบ้างที่เป็นแหล่งของวิตามิน และเกลือแร่

 

✅ โดย ดร.แพรว จันทรศิลปิน อาจารย์ภาควิชาโภชนาการ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

<<BACK