เติมไฟเบอร์ “น้ำลูกไหนขิงอินทรีย์”
อาหารไฟเบอร์สูงช่วยกวาดสารพิษตกค้างในร่างกาย หลอดเลือดสะอาด อิ่มนาน
ลูกไหนเข้ากันได้ดีกับขิง
– ลูกไหนพิวเร่, น้ำขิงอินทรีย์, เชียซีด

(อัตราส่วนใส่ได้ตามใจชอบ)*